[ Đăng Nhập ]
banner
Picture

Công nghệ xi mạ kẽm 7 màu

Tóm tắ nội dung

Đăng ngày: 19/04/2016 - Đã xem: 0

Picture

Qúa trình xi mạ Crom trang trí.

tóm tắt

Đăng ngày: 26/07/2016 - Đã xem: 0

Picture

Ứng Dụng Công Nghệ Xi Mạ NiKen

Trong công nghiệp xi mạ công nghệ  Xi mạ niken được dùng để để trang trí, làm tăng khả năng chịu mòn, tăng độ cứng bề mặt, lớp mạ vừa trang trí vừa bảo vệ.Mạ niken bóng là khi lớp mạ có khả năng phản xạ gương ánh sáng trông thấy, bề mặt do các đa tinh thể tạo thành, có độ dài tinh thể và độ nhám của nó bé hơn chiều dài sóng của ánh sáng trông thấy.

Đăng ngày: 02/09/2016 - Đã xem: 0

Picture

Công nhệ xi Mạ anod nhôm

Đăng ngày: 15/09/2016 - Đã xem: 0

Picture

Công nghệ Mạ Giả Cổ

Công nghệ xi mạ

Đăng ngày: 08/10/2016 - Đã xem: 0